První sekt francouzského typu

Nejlepší šampaňské vyráběné českou “Bohemkou” se jmenuje Louis Girardot, po výrobci sektu z Teplic. Těžko hádat, zda měl Louis Girardot raději sekt, anebo ženy. Obě vášně se mu často spojovaly a stály v pozadí největších zvratů jeho života. Konečně, sám měl prohlásit, že sekt miluje proto, že „je blízký ženám a ženy jsou pak bližší... Continue Reading →

Nejslavnější odrůda růží

Rudolf Geschwind během svého dlouhého života (1829-1910) pobýval ve všech zemích Rakouska-Uherska: Narodil se v Čechách, dětství strávil v Teplicích, studoval v Praze a na Slovensku, jako úředník vídeňského ministerstva lesnictví cestoval po Rakousku, Itálii, Maďarsku, Polsku a Ukrajině. Jeho hlavním zájmem ale byly růže. Vyšlechtil jich více než 130; jeho kniha „Die Hybridation und... Continue Reading →

První československé dada turné

Když lidé přestali věřit na pánaboha, začali hledat způsob, jak vyjádřit, že svět je absurdní, a vymysleli futurismus a expresionismus a dadaismus a surrealismus a existencialismus a absurdní divadlo. A dadaisté chtěli skoncovat s uměním a dělali umění z věcí, ze kterých se dřív nedělalo, z drátů a sirek a hesel a novinových titulků a... Continue Reading →

Největší fotografické impérium Rakouska-Uherska

Carl Pietzner se vypracoval: Od pomocných prací v prvních fotografických ateliérech v Prusku i Rusku se ve svých čtyřiadvaceti letech stal majitelem vytouženého vlastního podniku. Psal se rok 1877 a mladý podnikatel právě přišel do Šanova, kde převzal již existující ateliér. Prostředí světoznámých lázní, kde se to společenskou smetánkou jen hemžilo, znamenalo pro Pietznera velkou... Continue Reading →

Nejstarší radonové lázně na světě

Radioaktivita byla na prahu 20. století zkrátka horké téma. Objevil ji v roce 1896 Henri Becquerel, o sedm let později za její objasnění dostala Marie Curie-Skłodowska Nobelovu cenu. Pouhé dva roky na to už Dr. Mache a Dr. Meyer objížděli lázně v dnešním Ústeckém a Karlovarském kraji a měřili, zda náhodou není voda tryskající z... Continue Reading →

Nejznámější krajinomalba Čech

Krajina kolem Teplic je krásná... a povznáší srdce, rozplýval se na sklonku svého života německý romantický malíř Caspar David Friedrich v dopise příteli. Ač romantik, na podobně patetická vyjádření byl prý skoupý – tak si lze jeho výroku opravdu cenit. Konečně, věděl, o čem mluví – namaloval všechny významné hory severních Čech; České středohoří ho... Continue Reading →

Nejzdatnější cestovatel

Němci si na patos potrpí: Když už mají „knížete básníků“, musí jistě být i „kníže vědy“. Tím si vyvolili nejzdatnějšího cestovatele a přírodovědce Alexandra von Humboldta. Svobodný pán von Humboldt jím zaslouženě byl. Humboldt se narodil roku 1769, na vrcholu osvícenství, a zůstal jeho idejím věrný až do smrti. Věřil v sílu rozumu a nutnost... Continue Reading →

Největší symfonický orchestr v kraj

Na dobrou muziku bylo do 18. století třeba vyrazit do kostela, opery či divadla. Církev a panstvo patřilo k hlavním objednatelům nových kusů. Rozvoj občanských práv, svobodného podnikání a stále sebevědomějších měšťanů vedl na prahu 19. století ke vzniku nové podoby orchestrů. Po Berlínu nebo Paříži tak logicky první moderní symfonická tělesa vznikala v lázních.... Continue Reading →

Nejstarší mimopražská fotografie z exteriéru

Fotografování v polovině 19. století platilo za výkřik moderní techniky: První úspěšné pokusy o trvalé zachycení věrného obrazu (tzv. daguerrotypie) pocházely z roku 1839 a ani novější techniky nepatřily mezi snadné řemeslo. Fotografů proto nebylo mnoho, a ti často vyjížděli za příležitostí nabídnout někomu svou drahou službu. To byl i případ berlínského fotografa Wilhelma Sentecka.... Continue Reading →

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

Nahoru ↑