Největší divadlo v Sudetech

SKMBT_C224e15112510481-1.png

Vyhlášení Československa v říjnu 1918 teplického starostu Dr. Ernsta Walthera zaktivizovalo. Vládl městu, které z více než 80 % obývali Němci, a s novým státem se nijak neidentifikoval. Dva dny po oficiálním vzniku republiky se prakticky s kompletní městskou elitou přihlásil k ideji samostatného státu Deutschböhmen.

Podzim 1918 tak byl v Teplicích krušný. Češi i Němci si navzájem demonstrovali svá odhodlání začlenit město do „svého” státu, trnovanští Sokolové vyrazili na pochod městem. Naděje na národnostní stát, případně na připojení k Německu, padly 7. prosince 1918, kdy město obsadila česká armáda. Do zastupitelstva byli kooptováni Češi, na základě voleb ale samozřejmě vládli Němci a Dr. Walther zůstal i nadále starostou. Na prvním společném jednání dal Walther rezolutně najevo, že na radnici zůstane úřední řečí němčina.

Ani ne rok na to shořelo městské divadlo. Výstavbu nového označil Walther za prioritu, a to přes to, že na stavbu městská kasa neměla peníze. Nešlo totiž o finance ani o faktickou potřebu vystavět velkorysou budovu o 185 místnostech a 7 patrech; šlo o demonstraci velké německé kultury a kulturnosti, okázalý důkaz toho, kterému národu Teplice patří. Tomu odpovídal i program, ve kterém se žádné české dílo neobjevilo. Dramaturgii vyloženě zaměřenou na německé kusy podporovalo v sezóně 1933 dokonce Goebbelsovo ministerstvo.

Starostu Walthera nakonec divadlo stálo v roce 1925, tedy rok po otevření, funkci. Stavba se oproti plánu jednou tak prodražila, konkrétně místo 14 přišla na 28 milionů tehdejších korun (ekvivalent dnešní asi půlmiliardy) a Walthera jeho domovská Německá nacionální strana odvolala. Velkolepá divadelní budova je pomníkem nejen národnostních bojů konce 19. a začátku 20. století, ale i jednoho umanutého starosty.

* Nacionální vášně dmýchaly Ernstem Waltherem už za studentských časů. V roce 1902 vyšel studentský román Die Vaclavbude („Václavská bouda”) o česko-německém národnostním konfliktu, kde pozdější zubař a teplický starosta jako Dr. Waller vystupuje.

  • Nacionální vášně dmýchaly Ernstem Waltherem už za studentských časů. V roce 1902 vyšel studentský román Die Vaclavbude (“Václavská bouda”) o česko-německém národnostním konfliktu, kde pozdější zubař a teplický starosta jako Dr. Waller vystupuje.
  • V nacionálně-politickém kontextu by ale nemělo zaniknout, že budova je příkladem skvostné meziválečné architektury. Více o ní na web teplice-teplitz.net.
  • Předválečnému teplickému divadlu se velmi detailně věnují francouzsky psaný web teplitz-theatre.net.
  • Ze speciální přílohy Teplicko-šanovského oznamovatele k otevření divadla získáte řadu informací (včetně fotografií) na blogu Dominika Feriho.

Komentáře nejsou povoleny.

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

Nahoru ↑