Nejvyšší koncentrace škodlivin v ovzduší

Dnešním teenagerům to musí splývat s popisem chudého kraje z postapokalyptických Hunger Games: Region, kde se umírá ze všech nejdříve, kraj, který zbytku země slouží především jako zásobárna uhlí, místo, odkud všichni chtějí co nejrychleji utéct. Bohužel, nejde o Distrikt 12 z románové fikce Suzanne Collins, ale o severní Čechy 80. let.

Fakta, která pediatři i lékaři hygienické služby dlouhá léta sledovali, hovořila jasně: Obyvatelstvo tehdejšího Severočeského kraje trpělo zvýšeným výskytem alergií, onemocněním dýchacích cest  dětí a zhoršenou krvetvorbou. U novorozenců se vyskytoval větší počet vrozených vývojových vad. Oproti Praze se na severu umíralo průměrně o čtyři roky dříve. Komunistické vedení se ale tato fakta snažilo tutlat.

Nejhůře na tom byl okres Teplice. Neudržitelná situace vedla na počátku listopadu 1989 k prvním ekologickým demonstracím, které ani ne o týden předstihly cinkání klíči na Národní třídě. Zatímco v Praze se žádala demokratizace, v Teplicích zdravější prostředí pro život.

Jedním z prvních projektů nově vzniklého ministerstva životního prostředí tak byl v roce 1990 výzkumný „Program Teplice“ který měl komunisty zatajovaný obraz tragického stavu veřejného zdraví uvést na pravou míru a hlavně navrhnout opatření vedoucí k nápravě.

Přestože má na zdravotní stav jedince vliv řada faktorů, znečištění ovzduší je zásadní. V 90. letech 20. století se miliardovými investicemi dosáhlo značného zlepšení; vzhledem ke katastrofálnímu výchozímu stavu má ale současný stav k  ideálu ještě hodně daleko. Instalovaný výkon elektráren je dnes větší a  množství jimi produkované prašnosti do ovzduší taktéž. Díky odlučovačům prach vyletuje z komínů v řádově menších částicích, a tedy s mnohokrát větším povrchem schopným vázat na sebe větší množství škodlivin.

Dokud budou severní Čechy pomyslným dvanáctým distriktem z románových Hunger Games, budou všechny investice do zlepšení stavu ovzduší jen nákladným odstraňováním následků, nikoli příčin. Tou je zejména rozrůstající se těžba. Odpis uhlí ležícího za zákonem garantovými limity se však nezdá být na pořadu dne.

Komentáře nejsou povoleny.

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑